giovedì, febbraio 26, 2009

Dr. P. Coman Orientarea sexuala - definitie

Orientarea sexuală se referă la sexul persoanelor care sunt în centrul dorinţelor, fanteziilor şi simţurilor erotice sau amoroase ale unui om, sexul faţă de care o persoană este "orientată". Termenii alternativi preferinţă sexuală sau înclinaţie sexuală au înţelesuri similare în majoritatea contextelor discursive.

În general, o persoană poate fi identificată ca heterosexuală (atracţie principală faţă de persoane de sexul opus), homosexuală (atracţie principală faţă de persoanele de acelaşi sex), bisexuală (atracţie faţă de ambele sexe) sau asexuală (nu are atracţie sexuală faţă de nici un sex). Există de asemenea alte încadrări, precum transsexualitatea, pansexualitatea şi intersexualitatea.

Clasificarea persoanelor într-una din grupurile de mai sus este controversată, fiindcă studiile stiinţifice arată că sexualitatea este foarte complexă şi diferite grade de atracţie sau identificare cu diverse orientări sexuale.

În publicaţiile Sexual Behavior in the Human Male (1948) şi Sexual Behavior in the Human Female, ambele de Alfred C. Kinsey, au fost prezentate rezultatele unei ample cercetări socio-medicale în care subiecţii au fost evaluaţi pe baza comportamentului sexual şi a altor parametrii. Această cercetare a condus la apariţia celebrei scări Kinsey, ce se întinde între "complet heterosexual" şi "complex homosexual". Kinsey a raportat că majoritatea persoanelor au apărut a fi "bisexuale", în sensul în care au manifestat în cursul vieţii atracţie faţă de ambele sexe, deşi un sex era de preferat. În publicaţiile de mai sus, între 5-10% din cei intervievaţi s-au considerat complet heterosexuali sau complex homosexuali. Foarte puţini s-au considerat complex bisexuali - adică, cu o atracţie egală faţă de ambele sexe. Bazându-se pe aceste rezultate, Kinsey a ajuns la concluzia că nu există două orientări sexuale distinctive, de fapt existând doar un continuum între heterosexualitate şi homosexualitate, cu bisexualitatea perfectă la mijloc, în care se încadrează majoritatea populaţiei umane, la diferite niveluri, cu excepţia celor asexuali, care formează un procentaj foarte redus din populaţia totală mondială. Acest continuum este suportul statistic al scării Kinsey.

Studiile moderne arată că majoritatea persoanelor din lume se consideră heterosexuale - adică, sunt plasate pe scara orientării sexuale între bisexualitate totală şi heterosexualitate totală. Trebuie menţionat, totuşi, că foarte puţini din aceştia au preferinţe sau dorinţe sexuale-amoroase exclusiv pentru persoanele de sexul opus. Numărul celor care sunt plasaţi între bisexualitate totală şi homosexualitate totală - deci, au atracţie principală faţă de indivizi de acelaşi sex - este între 2,8% şi 9% din bărbaţi şi 1-5% dintre femei în Statele Unite ale Americii, cu nivele similare observate la nivel mondial. Numărul persoanelor care se identifică drept homosexuali este mai mare în mediile urbane decât în cele rurale. Ca şi în cazul heterosexualităţii, foarte puţine din persoanele identificate ca homosexuali au preferinţe sexuale exclusiv faţă de acelaşi sex.

Nessun commento:

Posta un commento